jamhed: (Default)
[personal profile] jamhed
Если в коде где-нибудь написано magic, то этот magic как правило гвоздями прибитый один частный случай.

Date: 2017-06-16 09:10 pm (UTC)
juan_gandhi: (Default)
From: [personal profile] juan_gandhi
CAFEBABE, однако, и нас переживет.

Date: 2017-06-17 05:12 am (UTC)
lxe: (Default)
From: [personal profile] lxe
Я хотел сказать "53 ef", но так тоже неплохо.

Date: 2017-06-17 10:02 am (UTC)
lxe: (Default)
From: [personal profile] lxe
Это не магия, а мафия, скорее. Друзьям как заведено, врагам закон.

July 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112 13 1415
1617 1819 20 2122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 08:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios